Contract cenzorat

Contact


 Nume Email Telefon
 Eugen Tugui[email protected] 0751191619

Obiectul contractului îl constituie efectuarea de către Cenzor în favoarea Beneficiarului/Asociatiei de proprietari a serviciului de cenzorat asupra activitatii asociatiei in conditiile si prevederile Legii 196/2018


Art.59. - (1)

„Cenzorul/comisia de cenzori sunt persoanele mandatate de asociaţia de proprietari să urmărească aplicarea prevederilor prezentei legi de către organele de conducere ale asociaţiei de proprietari şi să verifice execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli conform prevederilor legale în vigoare”,

si ale prezentului contract.


Cenzorul asociaţiei de proprietari are, în principal, următoarele atribuţii:

  • urmăreşte aplicarea prevederilor Legii 196/2018 de către organele de conducere ale asociaţiei de proprietari;
  • verifică gestiunea financiar - contabilă;
  • verifică lunar execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli conform documentelor, registrelor şi situaţiei soldurilor elementelor de activ şi pasiv întocmite de către administrator;
  • cel puţin o dată pe an, întocmeşte şi prezintă adunării generale, rapoarte asupra activităţii sale şi asupra gestiunii asociaţiei de proprietari, propunând măsuri;
  • execută controale inopinate, împreună cu 2 membri ai comitetului executiv pentru verificarea contabilităţii şi a activităţii de casierie, şi consemnează rezultatele controalelor în registrul unic de procese - verbale al asociaţiei de proprietari;
  • in conditiile de pret stabilite prin contract participa prin reprezentantii sai la sediul asociatiei la adunările generale ale asociaţiei şi cand se solicita de catre conducerea executiva/presedinte participa prin delegat reprezentant la sedintele comitetului executiv, asigurând legalitatea desfăşurării acestora.
Asociatia a hotarat ca participarea la sedintele Comitetului Executiv asigurand legalitatea desfasurarii acestora se poate face de catre cenzor prin mijloace electronice de comunicare la distanta, cum ar fi de exemplu posta electronica e-mail; comunicare audio – video, etc., fara a fi necesara prezenta fizica a unui reprezentant la sediul asociatiei, in acest caz asociatia nemaiavand de achitat costuri suplimentare pentru aceste actiuni.