RECONVOCARE ADUNARE GENERALA

Se reconvoacă Adunarea Generala Ordinara a membrilor Asociației de Proprietari Amfiteatru Residence pentru data de 29.10.2019 ora: 19:30, la sediul Asociației.

Cost notificare:
- 0 lei / apartament - semnatura pe Tabelul nominal convocator ce se afla la ingrijitor pana miercuri 23.10.2019 in interval orar 07:00 - 15:00 (GMT+3)
- 0 lei / apartament - +semnatura pe Tabelul nominal convocator, scanat si trimis pe email [email protected]  pana pana miercuri 23.10.2019 ora 23:59 (GMT+3)
- 15 lei / apartament - notificati folosind scrisoare recomandata cu confirmare de primire si continut declarat, de miercuri 24.10.2019

[Consultare publică] Pregătire Adunare Generală Asociație de Proprietari Amfiteatru Residence

Ne pregătim pentru adunarea generala pentru a fi eficienți propun sa dezbatem +aici toate punctele pe care dorim sa le supunem aprobării, iar in adunarea generala sa votam fiind deja informați.

Concluziile la care vom ajunge  vor fi publicate  prin afișarea la avizier, pe site-ul asociației si transmise prin email tuturor proprietarilor.

Fiecare proprietar este rugat să vină cu oferte pe baza cărora sa realizăm bugetul.


Data limita pentru transmiterea propunerilor este 27.09.2019
Ordinea de zi propusa 


1. Actualizare statut asociație de proprietari conform Legii 196/2018
2. Adoptare regulament condominiu ce va include modul de folosire al parților comune
3. Adoptare  bugetului de venituri și cheltuieli 2019
3.1 Se va supune aprobării / validării tot ce sa realizat pana acum in 2019
3.2 Instalare / Verificare / Extindere sistem supraveghere video 
3.3 Hidroizolație parcare
3.4 Buget pentru schimbarea ușilor de garaj de la -3 si -5 cu uși industriale
3.5 Bugetul pentru 
a. administrație 
b. administrație tehnica
c. cenzorat
d. angajați ( salarii, prime, bonuri de masa, medicina muncii, instructaj PSI+SSM)
e. resurse umane
f. curățenie imobil
g. mentenanța extinctoare
h. mentenanța lift
i. mentenanța interfon
j. mentenanța sprinklere
k. mentenanța uși garaj
l. mentenanța instalații sanitare parți comune
m. mentenanța camere supraveghere
n. curățenie și spălare parcare 
3.6 Buget avocat consultanta si reprezentare Asociație de Proprietari 
3.7 Buget instalație electrică părți comune prize în parcare
3.8 Buget PSI consultanță, proiect și autorizare 
3.9 Buget securizare acces interfon folosind token-uri ce nu pot fi clonate
3.10 Buget un post de pază 24/7
3.11 Buget de pază temporară
4. Stabilirea de plafoanele minime de la care achiziționarea bunurilor sau contractarea serviciilor se face pe baza ofertelor operatorilor economici care satisfac cerințele asociației de proprietari, conform legislației în vigoare;
5. Alte propuneri

 Data afișării: 21.08.2019