Contract administratie

Contact

 Nume Email Telefon Concediu
 Daniel[email protected]0721 288 260

Descrierea obiectului contractului

Servicii financiar-contabile


 • Organizarea şi conducerea contabilităţii cu ajutorul mijloacelor informatice in partida simpla
 • Prestatorul se obliga sa foloseasca softul Bloc Manager pus la dispozitie de client, si se obliga sa scaneze facturile si sa le incarce pe platforma online
 • Întocmirea registrelor obligatorii conform reglementărilor legale
 • Calculul şi evidenţa penalităţilor conform sistemului de penalizare aprobat
 • Întocmirea lunară a situaţiei elementelor de activ si pasiv
 • Emiterea de rapoarte lunare cu privire la situaţia financiar contabila
 • Emiterea de rapoarte la cerere cu privire la situaţia financiar contabila
 • Întocmirea şi afişarea listelor de plată in conformitate cu reglementarile legale in vigoare si transmiterea catre cenzor si presedinte
 • Predarea/preluare către firma ce prestează serviciul de cenzorat a dosarului lunar cu documente financiar-contabile ale asociației de proprietari, necesar in vederea prestării serviciului de cenzorat.

Servicii Resurse Umane si ANAF


 • Calculul, înregistrarea şi raportarea catre ANAF a taxelor şi impozitelor (depunerea lunara a declaratiei 112)
 • Intocmirea ştatelor de plată aferente salariilor plătite si predare fluturasi salariu
 • Intocmire adeverinte salariati si evidenta zile de concediu de odihna
 • Evidenţă salariaţi prin intermediul REVISAL si REGES

Servicii Administrative

 • Mentinerea relatiei cu furnizorii de utilitati si prestatorii de servicii
 • Achitare facturi furnizori de utilitati sau prestatori de servicii
 • Sesizarea administratorului si presedintelui în vederea somării restanţierilor;
 • Colectare, constatare si raspuns la reclamatiile venite din partea proprietarilor care vizeaza partile comune
 • Prestatorul pune la dispozitia clientului un numar de call center cu program intre luni si vineri de la 09:00 la 19:00 pentru a raspunde intrebarilor proprietarilor
 • Actualizarea cartii de imobil si a datelor proprietarilor
 • Prestatorul se obliga să păstreze confidenţialitatea datelor şi informaţiilor ce le deţine despre Asociaţie, membrii săi şi fiecare proprietar precum şi cele cu privire la proprietăţile individuale şi comune, şi a prezentului contract;

Obligatiile prestatorului de servicii

 • Sa efectueze serviciile stipulate la art. 2 conform normelor prevazute in Regulamentul de aplicare a Legii Contabilitatii nr. 82/1991 modificata si completata precum si a Legii 571/2003 si a legii 196/2018;
 • Sa efectueze corect si la zi toate inregistrarile contabile, pe baza documentelor primare puse la dispozitie de catre client;
 • Sa stabileasca in mod real, conform documentelor puse la dispozitie de client datoriile catre bugetul de stat si al asigurarilor sociale de stat